ΚύριοςΚωδικός Κωδ. HAGER Περιγραφή Υπόλοιπο Τιµή/Τεµ. Με

ΦΠΑ 23%

0120212 012-31F12AM ΦΥΣΙΓΓΙ 14Χ51 12ΑΑΜ 10 0,75
0120218 012-32F125AM ΦΥΣΙΓΓΙ 22Χ58 125ΑΑΜ 10 1,33
0120219 012-32F25AM ΦΥΣΙΓΓΙ 22Χ58  25Α 32F25ΑΜ 6 1,33
0121123 012-4311BP ΚΑΝΑΛΙΟΥΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣΚΑΛΥΜ.ΚΑΤΩGΒD 50 0,71
0121526 012-770873400 Q+ΓΛΩΣΣΑΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣΠΛΑΣΤΙΚΗΠΙΝ. 770873400 2 1,27
0121641 012-ATA20502 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  52Χ20 ATEHA ΑΤΑ20502 2 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 2 2,13
0121178 012-ATA20503 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΞΩΤ. ΡΥΘΜΙΖ. 52Χ20  ΑΤΑ20503 16 1,82
0121176 012-ATA20506 ΚΑΝΑΛΙΟΥΤΕΡΜΑΤΙΚΟ  ΑΤΑ20506  52Χ20 5 0,51
0121175 012-ATA20508 ΚΑΝΑΛΙΟΥΤΑΥΠΟΛΛ. ΧΡΗΣ. Κ.ΑΤΕΗΑ 52Χ20 8 1,18
0121209 012-BA725040 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  40Χ25 ΑΝΟΙΚΤΟΤΕΗΑLΙΤ 22 1,30
0121344 012-BA760100 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  60Χ100 ΒΑ760100 14 3,64
0121217 012-BA760120 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ. 120Χ60 ΑΝΟΙΚΤΟΒΑ760120 10 5,60
0121412 012-BA7A40025 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  25Χ40 ΑΝΟΙΚΤΟ BA7A40025 10 1,40
0121212 012-BA7A40060 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  60Χ40 ΑΝΟΙΚΤΟ BA7A40060 28 2,07
0121219 012-BA7A80060 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  60Χ80 ΑΝΟΙΚΤΟΒΑ7A80060 26 3,37
0121513 012-BA7A80080 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  80Χ80 ΑΝΟΙΚΤΟΒΑ7A80080 24 3,79
0121604 012-CZ008 ΚΑΛΥΜΜΑΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗ  80/100Α CZ008 10 2,92
0121672 012-EC150 ΜΕΤΡΗΤΗΣΡΕΥΜΑΤΟΣ I 63A EC150 1 67,65
0120252 012-ED180 ΡΕΛΕΕΝΤΑΣΕΩΣ 1ΚΛ. ΕD180 1 24,13
0120258 012-EE003 ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟΕΞΩΤΕΡ.ΦΩΤΟΚ.ΕΕ100/171 ΕΕ003 4 11,72
0120262 012-EE960 ΦΩΤ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΜΕΑΦΑΙΡΟΥΜ.ΛΑΜΠΑΕΕ960 2 47,57
0120014 012-EH134 ΧΡΟΝ/ΠΤΗΣΡΑΓΑΣΕΗ134 2 25,02
0120020 012-EH900 ΠΛΑΙΣΙΟΓΙΑΣΤΗΡΙΞΗΧΡΟΝ/ΠΤΗΕΗ900 4 1,30
0120274 012-EK081 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣ.ΣΤΑΘΕΡΟΣΕΚ081 3 15,54
0120022 012-EM011 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣΤΑΣΗΣΕΜ011 6 79,04
0120279 012-EP450 ΡΕΛΕΚΑΣΤΑΝΙΑΣΤΗΛΕΧ. 230VΑC/16ΑΕΡ450 1 24,08
0120284 012-EPN511 ΡΕΛΕΚΑΣΤΑΝΙΑΣΤΗΛΕΧ.12VAC 1ΑΝ. ΕΡN511 1 12,50
0120285 012-EPN513 ΡΕΛΕΚΑΣΤΑΝΙΑΣΤΗΛΕΧ.24VΑC/12VDC 1ΑΝ. ΕΡN513 2 12,50
0120290 012-EPN525 ΡΕΛΕΚΑΣΤΑΝΙΑΣΤΗΛΕΧ.230VAC/110VDC 2ΑΝ/2ΚΛ. ΕΡN52 1 24,33
0122195 012-EPS410B1 ΡΕΛΕΚΑΣΤΑΝΙΑΣΤΗΛΕΧ.230VAC 1A 16A QC  EPS410B1 7 26,01
0120294 012-ERC418 ΡΕΛΕΕΝΤΟΛΗΣ 2ΑΝ.-2ΚΛ. 230V 16A ΕRC418 1 17,33
0120295 012-ERD418 ΡΕΛΕΕΝΤΟΛΗΣ 2ΑΝ.-2ΚΛ. 24V 16A ΕRD418 4 17,33
0120293 012-ERL218 ΡΕΛΕΕΝΤΟΛΗΣ 1ΑΝ-1ΚΛ 8/12V 16A ΕRL218 1 9,52
0120035 012-ES252 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣΕS252 24V 40A 2ΑΝ. 4 31,30
0120032 012-ESD227 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ESD227/ΕS239 25Α 24V 1Α+1ΚΛ. 5 12,17
0120034 012-ESD427 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ESD427/ΕS242 2ΚΛ.-2ΑΝ. 24V 25A 2 21,88
0120062 012-EU102 ΡΕΛΕΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΕΛΕΓΧ. ΚΛΙΜΑΤ. ΕU102 1 83,54
0120298 012-EV004 ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΣΤΗΣΦΩΤ. 600W ΜΕΕΝ∆.ΦΩΤ 1 74,50
0120299 012-EV011 ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΣΤΗΣΦΩΤ. 300W ΕV011 1 42,14
0120301 012-EV103 ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΣΤΗΣΦΩΤ.1000W ΗΛΕΚ/ΜΕΤΕV103 5 77,43
0120302 012-EV104 ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΣΤΗΣΦΩΤ. ΑΠΛΟΣΕV104 1 55,01
0120312 012-FC420
 1. ΑΝΩ+ΚΑΤΩΤΜ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 620ΧΘΛ.FC420
1 24,91
0120313 012-FC547
 1. ΠΟΡΤΑ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 620Χ1500 ΧΙΛ FC547
1 66,19
0120314 012-FC548
 1. ΠΟΡΤΑ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 620Χ1650 ΧΙΛ FC548
1 76,67
0120315 012-FC549
 1. ΠΟΡΤΑ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 620Χ1800 ΧΙΝ FC549
1 87,15
0120317 012-FC606
 1. ΜΕΤΩΠΗΑ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 620Χ150 ΧΙΛ FC606
1 13,97
0120321 012-FD22T ΠΟΡΤΑ∆ΙΑΦ. ΓΙΑ FD22Α/VΕGΑ-D FD22Τ 1 32,48
0120322 012-FD32A ΕΡΜΑΡΙΟ VΕGΑ D ΥΨΟΣ 550 ΧΙΛ. FD32Α 1 67,94
0120326 012-FD42P ΠΟΡΤΑΑ∆ΙΑΦΑΝΗΓΙΑ FD42Α/VΕGΑ   FD42Ρ 1 30,44
0120333 012-FD62T ΠΟΡΤΑ∆ΙΑΦ. ΓΙΑ FD62Α/VΕGΑ D FD62Τ 1 47,60
0120359 012-FL122A ΚΙΒΩΤΙΟΟRΙΟΝ+ ΕΞ. ΜΕΤ. 500X800X250 1 80,26
0120386 012-FL411A ΠΛΑΤΗ  ORION+ ΜΕΤ. 543X580 1 10,79
0120388 012-FL413A ΠΛΑΤΗΟRΙΟΝ+ ΜΕΤ. 443Χ630 1 13,17
0120391 012-FL416A ΠΛΑΤΗ ORION+ ΜΕΤ. 543Χ930 1 17,16
0120394 012-FL41G ΠΛΑΤΗΟRΙΟΝ 250Χ300 FL41G ΓΙΑ FL01A 1 2,41
0120395 012-FL42G ΠΛΑΤΗΟRΙΟΝ 300X350 FL02Α/03Α/52Α/53Α/02Β 14 4,03
0120398 012-FL46G ΠΛΑΤΗΟRΙΟΝ 400X650 ΓΙΑ FL06Α/07Α FL46G 1 9,06
0120399 012-FL50G ΠΛΑΤΗΟRΙΟΝ 600X950 FL50G ΓΙΑ FL10Α 1 22,37
0120400 012-FL51Z Ο∆ΗΓΟΙΡΥΘΜΙΖ. ΟRΙΟΝΒ.160ΜΜ FL51ΖΗΑGΕR 1 5,73
0120401 012-FL52Z Ο∆ΗΓΟΙΡΥΘΜΙΖ. ΟRΙΟΝΒ.200ΜΜ FL52ΖΗΑGΕ 1 6,94
0120402 012-FL53Z Ο∆ΗΓΟΙΡΥΘΜΙΖ. ΟRΙΟΝΒ.380ΜΜ FL53ΖΗΑGΕ 1 7,31
0120403 012-FL57A ΚΙΒΩΤΙΟΟRΙΟΝ 400Χ650Χ250 ΙΡ65 ∆/Π FL57 1 51,85
0122117 012-FL702E ΜΕΤΩΠΗΑ∆ΙΑΦΑΝΗΣΓΙΑ ORION+ 400X50  FL702E 1 4,32
0120407 012-FL92Z ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΟRΙΟΝΜΕ 1 ΚΛΕΙ∆Ι FL92Ζ 8 5,55
0121558 012-FM482
 1. ΠΛΑΤΗΣΤΗΡ.ΕΚΤ.ΡΑΓΑΣ 150Χ500 FΜ482
1 9,11
0120497 012-FM640
 1. ΛΑΜΕΣΣΤΕΡΕΩΣΗΣΕΡΜΑΡΙΟΥ FΜ640
3 4,37
0120498 012-FM653
 1. ΖΕΥΓΟΣΚΡΙΚΩΝΑΝΥΨΩΣΗΣ 250ΚG FΜ653
2 6,56
0120517 012-FU62D ΠΙΝΑΚΑΣΧΩΝ. VΕGΑ D 144 ΑΣΦ. FU62D 1 113,44
0120518 012-FZ302 ΠΛΑΙΣΙΟΧΩΝ. ΕΡΜΑΡΙΟΥ W32ΝΟ FΖ302 1 46,98
0120519 012-FZ307 ΠΛΑΙΣΙΟΧΩΝ. ΕΡΜΑΡΙΟΥ W42ΝΟ 2 44,79
0120520 012-FZ311 ΠΛΑΙΣΙΟΧΩΝ. ΕΡΜΑΡΙΟΥ FW51 2 47,28
0120521 012-FZ312 ΠΛΑΙΣΙΟΧΩΝ. ΕΡΜΑΡΙΟΥ FW52 1 49,83
0120522 012-FZ450
 1. ΣΥΣΤΗΜΑΚΛΕΙΣΙΜ.ΤΡΙΓΩΝ.ΕΓΚΟΠΗ FΖ450
1 7,52
0120523 012-FZ497 ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΕΡΜΑΡΙΩΝ FΖ497 1 9,10
0120524 012-FZ597
 1. ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΕΡΜΑΡΙΩΝ VΕGΑ D (2ΚΛ.)
4 9,10
0121114 012-GBD50130BP ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ. 130Χ54 GΒD50130 6 8,70
0121115 012-GBD50131BP ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ. 134Χ54 GΒD50131ΒΡ 4 10,02
0120547 012-HAB404 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣΦΟΡΤΙΟΥΡΑΓΑΣ 4Χ 40Α  HAB404 2 15,65
0120555 012-HD144 ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ HD144 16κΑ 3Π 32Α 1 50,37
0120570 012-HH148 ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣΗΗ148  80Α 2 26,57
0120583 012-HIES21B ΕΞΑΡΤΗΜΑΣΤΗΡΙΞ. ΣΕΓΥΨΟΣΑΝ.Π.ΑΛΦΑ 2 1,38
0120608 012-HR200 ΡΕΛΕ∆ΙΑΡΡΟΗΣΗR200 ΤΟΡΟΕΙ∆Η 30mΑ-3Α 1 125,15
0120609 012-HR212 ΡΕΛΕ∆ΙΑΡΡΟΗΣΗR212 ΤΟΡΟΕΙ∆Η 30mΑ-3Α 1 213,76
0120612 012-HR911 ΡΕΛΕ∆ΙΑΡΡΟΗΣΗR911 ΤΟΡΟΕΙ∆ΗΦ70mm 1 38,99
0120614 012-HX104E ΠΗΝΙΟΕΡΓ. 110-240V ac/dc ∆.125ΑΗΧ104Ε 1 31,83
0120615 012-HX114E ΠΗΝΙΟΕΛΛ.ΤΑΣΕΩΣ 208-240V ∆.125ΑΗΧ114Ε 1 45,81
0120616 012-HX115E ΠΗΝΙΟΕΛΛΕΙΨΕΩΣΤΑΣΕΩΣ 380-500V ∆.125ΑΗΧ115Ε 1 45,81
0120627 012-HZ003 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΑΠΟΣΠ.∆ΙΑΚ.ΦΟΡΤΙΟΥ 125-400Α 2 12,26
0121930 012-HZ013 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΑΞΟΝΑ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 124Α-400Α HZ013 2 5,81
0120629 012-HZ125R ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΑΠΟΣΠ. 125-400ΑΗΖ125 1 16,10
0120630 012-HZ156R ΜΠΑΡΑΓΕΦΥΡΩΣΕΩΣΕΞΟ∆ΟΥΜΕΤΑΓ.∆ΙΑΚ.ΗΖ156 2 69,88
0120634 012-HZC101 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΑΞΟΝΑ∆ΙΑΚ. 63-400Α 200mm 2 5,60
0120636 012-HZC103 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΑΞΟΝΑ∆ΙΑΚ. 80-160Α 200ΜΜΗΖC 2 5,92
0120645 012-JB256N ΚΑΛΥΜΜΑΑΥΛΑΚΑ FΑΜΜΑ,VΕGΑ 1 7,43
0120647 012-JE003
 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΕΤΙΚΕΤΑ JΕ003
10 1,42
0120653 012-K025 ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣΚ025 13 17,81
0120654 012-K035-00 ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣΣΥΝ∆. Κ035 14 7,94
0120662 012-K151-00 ΜΠΑΡΕΤΑΓΕΙΩΣΕΩΣ 1Χ25+3Χ16+7Χ10ΜΜ/2Κ151 K151 3 1,13
0120671 012-K96D
 1. ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣΓΕΙΩΣΗΣΚΑΛ.16-50 Κ96D
15 2,09
0121956 012-KB280B ΜΠΑΡΑΓΕΦΥΡΩΣΕΩΣΚΒ280B 2 15,28
0120125 012-KD302M ΜΠΑΡΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 2ΘΕΡΜ.ΚΙΝΗΤ/ΩΝΚD302Μ 15 3,85
0120126 012-KD303M ΜΠΑΡΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 3ΘΕΡΜ.ΚΙΝΗΤ/ΩΝΚD303Μ 7 5,01
0120127 012-KD304M ΜΠΑΡΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 4ΘΕΡΜ.ΚΙΝΗΤ/ΩΝΚD304Μ 1 5,60
0120105 012-KDN263B ΜΠΑΡΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ∆ΙΠΟΛΙΚΗΚDΝ263Β 56ΣΤ 1 16,08
0120110 012-KF30M ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣΤΡΟΦ.Τ/ΠΜΠΑΡΩΝΣΥΝ∆ΚF30Μ 6 5,80
0120112 012-KF82A ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣΚΑΛΩ∆ΙΟΥ 2Χ16 ΚF82Α 8 1,13
0120114 012-KF84A ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣΚΑΛΩ∆ΙΟΥ 3Χ25 ΠΕΡ.ΚF84Α 19 1,28
0120139 012-KX50H ΚΛΕΜΕΝΣΡΑΓΑΣ 16-50mm2 KX50H ΚΙΤΡ/ΠΡΑΣ 12 4,67
0121375 012-KX50N ΚΛΕΜΕΝΣΡΑΓΑΣ 16-50mm2 ΜΠΛΕΚΧ50Ν 1 2,20
0120140 012-KZ012 ΒΑΣΗΜΠΑΡΕΤΑΣΟΡ.ΜΠΛΕΟΥ∆. ΚΖ012 36 0,35
0120141 012-KZ013 ΒΑΣΗΜΠΑΡΕΤΑΣΟΡ.ΠΡΑΣ/ΚΙΤ.ΓΕΙΩΣΗΣΚΖ013 64 0,35
0120145 012-KZ021 ΚΑΛΥΜΜΑΜΟΝ.ΑΚΡΩΝΜΠΑΡΑ 1Ρ+Ν-ΣΕΤΚΖΝ021 10 2,74
0120142 012-KZ023A ΚΑΛΥΜΜΑΜΟΝ.ΑΚΡΩΝΜΠΑΡΑΣΤΡΙΠ. ΚΖ023A 1 4,00
0120143 012-KZ059 ΚΑΛΥΜΜΑΜΟΝ.ΑΚΡΩΝΜΠΑΡΑΣΑΝΑΜΟΝ. ΚΖ059 10 1,08
0120150 012-L069 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣΥΨΟΥΣ 12 ΑΣΦ. L069 4 2,31
0121229 012-L2232 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  31Χ33Χ50 VΚ-FLEX30  50cm L2232 ΑΥΤΟΚ. 6 2,77
0121166 012-L2247 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΠΙΠΕ∆Η  L2247 5 0,90
0121119 012-L2701 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ.100Χ40 L2701 2 2,11
0121120 012-L2702 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΞΩΤ. 100Χ40 ΤΕΗΑLΙ 28 2,55
0121121 012-L2705 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΠΙΠΕ∆Η 100Χ40 ΤΕΗΑLΙΤ 2 2,62
0121122 012-L2706 ΚΑΝΑΛΙΟΥΤΑΥ GΜ 100Χ40 L2706 23 2,83
0121235 012-L2771 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. L2771 4 2,27
0121238 012-L2774 ΚΑΝΑΛΙΟΥΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣΚΑΛΥΜ.ΓΩΝΙΩΝ L2774 12 0,58
0121243 012-L43529010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. ΣΤΑΘΕΡΗ L4352 1 4,46
0121244 012-L4353 ΚΑΝΑΛΙΟΥΤΑΥ L4353 GΒD50130 6 8,56
0121245 012-L43549010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. ΓΙΑ GΒD50130 9 6,50
0121363 012-L4364 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. ΡΥΘΜΙΖ. GΒD L4364 2 1,87
0121252 012-L4369 ΚΑΝΑΛΙΟΥΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΙΣΜΑ GΒD L4369 40 1,92
0121253 012-L4371 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. ΡΥΘΜΙΖ.130Χ54 GDΒ 10 4,48
0121254 012-L43729010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΞΩΤ. ΡΥΘΜΙΖ. GDΒ L4372 9 6,71
0121255 012-L4373 ΚΑΝΑΛΙΟΥΤΕΡΜΑΤΙΚΟ L4373 GΒD ΤΕΗ 4 1,96
0121256 012-L4378 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΠΙΠΕ∆ΗΓΙΑ GΒD50130 3 7,20
0121257 012-L43799010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣΚΑΛΥΜ.ΑΝΩ GΒD L4379 30 1,26
0121346 012-L4381 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. GΒD L4381 5 5,86
0121265 012-L4460 ΚΑΝΑΛΙΟΥΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ L4460 10 1,03
0121266 012-L44619010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣΓΙΑ GΒD50 40 1,23
0120159 012-L502-01 ΑΣΦ/ΖΕΥΚΤΗΣΡΑΓΑΣ L502 ΦΑΣΗ+ΟΥ∆.ΗΑGΕR 4 3,00
0120153 012-L512-01 ΑΣΦ/ΖΕΥΚΤΗΣΡΑΓΑΣ 2Χ32Α L512 ΗΑGΕR 2 2,78
0121133 012-LF4009009010 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  90Χ40 ΤΕΗΑLΙΤ LF400900 2 2,32
0121135 012-LF4011009010 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ. 110Χ40 ΤΕΗΑLΙΤ LF40110 2 3,55
0121276 012-LF60190 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ. 190Χ60 ΤΕΗΑLΙΤ LF60190 2 8,19
0121343 012-LFF60095 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΠΙΠΕ∆Η  LFF60095 5 2,76
0121162 012-LFF60097 ΚΑΝΑΛΙΟΥΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣΚΑΛΥΜ.Κ. LF&LFF LFF60097 7 1,70
0121342 012-LFF71H090 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  45Χ45 ΜΕΤΩΠΗΜΟΝΗ LFF71H090 1 1,20
0121411 012-LFF71H119 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  45Χ45 ΜΕΤΩΠΗΜΟΝΗ  LFF71H119 12 5,60
0121173 012-LFF72H110 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  45Χ45 ΜΕΤΩΠΗ∆ΙΠΛΗ LFF72H110 1 1,51
0121280 012-LFF73H090 ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  45Χ45 ΜΕΤΩΠΗΤΡΙΠΛΗ LFF73H090 4 2,59
0121417 012-LR701 ΑΣΦ/ΖΕΥΚΤΗΣΡΑΓΑΣ 125Α 22X58  Χ. ΛΥΧΝΙΑ LR701 3 4,12
0120162 012-LS512 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 10.3Χ38 LS512 16 2,92
0120164 012-LS601 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 14Χ51 1Φ LS601 ΗΑGΕR 17 6,18
0120165 012-LS603 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 14Χ51 3Φ LS603 ΗΑGΕR 1 18,17
0120166 012-LS604 ΑΣΦ/ΖΕΥΚΤΗΣΡΑΓΑΣ LS604 3Φ+ΝΗΑGΕR 2 29,98
0120167 012-LS612 ΑΣΦ/ΖΕΥΚΤΗΣΡΑΓΑΣ LS612 12 16,85
0120169 012-LS701 ΑΣΦ/ΖΕΥΚΤΗΣΡΑΓΑΣ 1Χ20-125Α LS701 ΗΑGΕR 2 9,23
0120170 012-LS702 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 22Χ58 1Φ+Ν LS702 2 20,78
0120171 012-LS703 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 22Χ58 3Φ LS703 1 26,75
0121677 012-LS712 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 22Χ58 Φ+Ν LS712 1 22,11
0121291 012-M5405 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΠΙΠΕ∆Η LF Μ5405 5 2,06
0121139 012-M5407 ΚΑΝΑΛΙΟΥΕΣΩΤΕΡ.ΣΤΗΡΙΓΜΑΚΑΛΩ∆ΙΩΝΜ5407 22 0,21
0121140 012-M5408 ΚΑΝΑΛΙΟΥΕΣΩΤΕΡ.ΣΤΗΡΙΓΜΑΚΑΛΩ∆ΙΩΝΜ5408 10 0,40
0121299 012-M55019010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. Μ5501 18 3,09
0121298 012-M55029010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΞΩΤ. Μ5502 11 3,09
0121577 012-M5503 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΤΕΡΜΑΤΙΚΟ LF Μ5503 9 1,08
0121301 012-M55069010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΤΑΥ LF60110 ΤΕΗΜ5506 2 3,09
0121307 012-M55519010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. SL.1 M5551 5 1,88
0121308 012-M55529010 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΞΩΤ. SL/1 3 1,88
0121149 012-M6021 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. Μ6021 3 0,28
0121150 012-M6022 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΣΩΤ. Μ6022 2 0,36
0121151 012-M6025 ΚΑΝΑΛΙΟΥΓΩΝΙΑΕΠΙΠΕ∆ΗΜ6025 5 0,28
0121152 012-M6313 ΚΑΝΑΛΙΟΥΤΕΡΜΑΤΙΚΟ GΜ 100Χ40 ΤΕΗΑLΙΤ 1 0,71
0121339 012-M7248 ΚΑΝΑΛΙΟΥΕΣΩΤΕΡ.ΣΤΗΡΙΓΜΑΚΑΛΩ∆ΙΩΝΜ7248 10 0,40
0121519 012-MBN263A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 2Χ63A ΜΒΝ263Α 1 13,12
0120684 012-MCN100 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 1Χ0.5 ΜCΝ100 9 4,20
0120685 012-MCN101 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 1Χ1 ΜCΝ101 12 4,20
0120693 012-MCN206A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 2Χ6 ΜCΝ206 4 9,29
0120698 012-MCN232A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 2Χ32 ΜCΝ232 4 9,29
0120699 012-MCN240A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 2Χ40 ΜCΝ240Α 4 11,47
0120701 012-MCN304 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 3Χ4 ΜCΝ304 2 15,40
0120702 012-MCN306A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 3Χ6 ΜCΝ306 4 13,65
0121969 012-MCN404 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 4Χ4ΑΜCΝ404 2 22,50
0120711 012-MCN410A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 4Χ10ΑΜCΝ410 1 20,32
0120717 012-MCN463A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 4Χ63ΑΜCΝ463Α 3 29,12
0120191 012-MJN532A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 1Χ32+ΝΜJΝ532Α 4 6,43
0120722 012-MM506N ΘΕΡΜΟΜ/ΤΙΚΟΣΜΜ506Ν 1-1.6ΑΗΑGΕR 1 24,15
0120740 012-MWN220 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 2Χ20 ΜWΝ220 3 7,54
0120743 012-MWN306 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 3Χ 6 ΜWΝ306 4 11,23
0120744 012-MWN310 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 3Χ10 ΜWΝ310 2 11,31
0120750 012-MWN516 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 1Χ16+ΝΜWΝ516 2 6,63
0120751 012-MWN520 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 1Χ20+ΝΜWΝ520 2 6,63
0121438 012-MWN525 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 1Χ25+ΝΜWΝ525 6 6,63
0120753 012-MWN616 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 4Χ16 ΜWΝ616 3 14,95
0121657 012-MY102 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 6kA M/Π 2A  MY102 12 4,20
0120755 012-MZ201 ΕΠΑΦΕΣΒΟΗΘ. ΜΖ201 1 6,82
0120756 012-MZ202 ΕΠΑΦΕΣΒΟΗΘ. ΜΖ202 4 8,62
0120758 012-MZ520N ΕΠΑΦΕΣΒΟΗΘ. ΜΖ520Ν 18 6,56
0120762 012-MZN175 ΕΞΑΡΤΗΜΑΚΛΕΙ∆ΩΜ.ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΜΖΝ175 5 4,12
0120768 012-NCN201A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 2Χ1 ΝCN201Α 5 12,84
0122190 012-ND225A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 2Χ25Α 10kΑΝD225Α HAGER 1 9,15
0122189 012-ND350X ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 3Χ50A 10κΑΝD350X ΗΑGΕR 4 1,27
0122188 012-NDN125A ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 1Χ25A 10kΑ D125ΑΗΑGΕR 8 4,75
0121153 012-R9480 ΚΑΝΑΛΙΟΥΣΤΗΡΙΓΜΑΥΛΙΚΩΝΒΙ∆. 60mmR9480 19 0,86
0121154 012-R9498 ΚΑΝΑΛΙΟΥΜΕΤΩΠΗΓΙΑΠΡΙΖΕΣ 76Χ76 100Χ40 27 0,68
0120796 012-SB216 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣΡΑΓΑΣ 2Χ 16ΑΗΑGΕR 2 2,84
0120797 012-SBN225 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣΡΑΓΑΣ 2Χ 25Α SΒ225/SBN225 2 2,96
0120828 012-SK600 ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣΠ/Θ 380V/20ΑΜΟΝΟΠ.SΚ600 1 29,98
0120832 012-SK606 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΕΠΑΦΩΝΜΕΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ SΚ606 1 74,41
0121155 012-SL20051AH ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  50Χ20 ∆ΕΣΠΟΤΑΚΙΤΕΗΑLΙΤ 44 4,27
0121484 012-SL20051AL ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  50Χ20 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΤΕΗΑLΙΤ 12 4,19
0121157 012-SL20051BP ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  50Χ20 SL20051ΒΡΤΕΗΑLΙΤΛΕΥΚΟ 8 2,83
0121159 012-SL20071BP ΚΑΝΑΛΙΠΛΑΣΤ.  70Χ20 SL20071ΒΡ  ΛΕΥΚΟ 10 3,29
0120834 012-SM002 ΑΝΤΑΠΤΟΡΠΟΡΤΑΣΓΙΑ SΜ001 1 14,63
0120842 012-SM250 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-250ΑΜΕΤ.SΜ250 1 17,46
0120850 012-SP015D ΦΥΣΙΓΓΙΑΝΤΙΚΕΡ/ΚΟΥ SΡ015D 15kΑ 4 23,05
0120851 012-SP040D ΦΥΣΙΓΓΙΑΝΤΙΚΕΡ/ΚΟΥ 40κΑ SΡ040D 4 26,85
0120852 012-SP040R ΦΥΣΙΓΓΙΑΝΤΙΚΕΡ/ΚΟΥ 40κΑΕΝ∆.SΡ040R 10 30,66
0121435 012-SP065 ΦΥΣΙΓΓΙΑΝΤΙΚΕΡ/ΚΟΥΑΝΤΑΛΛ.ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΥ 65kA SP065 4 24,95
0120853 012-SP065R ΦΥΣΙΓΓΙΑΝΤΙΚΕΡ/ΚΟΥ 65κΑ SΡ065 9 24,95
0120854 012-SP510 ΦΥΣΙΓΓΙΑΝΤΙΚΕΡ/ΚΟΥ SΡ510 1 30,10
0120858 012-SPN065N ΦΥΣΙΓΓΙΑΝΤΙΚΕΡ/KΟΥ 65 ΚΑ SΡΝ065Ν 9 29,09
0120859 012-SPN065R ΦΥΣΙΓΓΙΑΛΕΞ/ΝΟΥ 65 ΚΑ SΡΝ065R 5 56,44
0120874 012-SPN504 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 48V SΡΝ504 5 53,05
0120876 012-SR051 ΜΕΤ/ΣΤΗΣΕΝΤΑΣΕΩΣ  50/5Α SR051 2 8,84
0120894 012-SV027 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΡΑΓΑΣΚΟΚΚΙΝΟ (ΦΛΑΣ) 6 18,74
0120895 012-SV031 ΜΠΟΥΤΟΝΡΑΓΑΣ SΤΑRΤ-SΤΟΡΗΑGΕR 1 4,86
0120896 012-SV045 ΜΠΟΥΤΟΝΡΑΓΑΣ∆ΙΠΛΗΠΙΕΣΗ 1ΚΛ/1ΑΝ.SV045 1 4,72
0120898 012-SV100 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΡΑΓΑΣΠΡΑΣ/ΚΟΚΚ SV100 ΗΑGΕR 9 3,58
0120903 012-SVN123 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΡΑΓΑΣ SVN123 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 8 2,10
0121403 012-SVN371 ΜΠΟΥΤΟΝΑΠΛΗΠΙΕΣΗ 1ΑΝ-1ΑΝ.(2ΜΠ)  SVΝ371 5 5,72
0120909 012-SVN391 ΜΠΟΥΤΟΝΑΠΛΗΠΙΕΣΗ 1ΑΝ-1ΚΛ.(2ΜΠ)  SVΝ391 14 5,72
0120912 012-SW085 ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟΠΩΜΑΛΥΧΝΙΑΣΜΠΛΕ SW085 9 0,44
0120913 012-SW107 ΛΥΧΝΙΑΕΠΑΓΩΓΙΚΗ 1.2W/48-60V SW107 10 1,26
0122430 012-TH101 TS. ΘΥΡΑ USB ΤΥΠΟΥΒ    TH101 1 142,87
0121376 012-TJ660 TS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟΠΤΙΚΟΠ/ΣΗΣ TEBIS TJ660 1 507,56
0121377 012-TJ665 TS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟΠΤΙΚΟΠ/ΣΗΣ TEBIS TJ665 1 57,67
0120916 012-TS204B TS. ΜΟΝΑ∆Α 4 ΕΞΟ∆ΩΝ 10Α/230V 1 136,74
0120924 012-TU202 TS. ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 2 ΕΠΑΦΩΝ 5 43,43
0121380 012-TXA111
 1. ΤΡΟΦΟ∆ΟΤ.30V DC 320mΑ  TXA111
1 130,58
0120937 012-UC090
 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΑ/2 160Α+34ΡΑΓ UC090
1 26,42
0120941 012-UC201
 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΓΙΑΡΑΓ/ΚΑ 24Μ 150Χ600 UC201
1 13,49
0120949 012-UC234
 1. ΜΕΤΩΠΗΑ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 300Χ600 UC234
1 12,75
0120957 012-UC701
 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑ∆ΙΑΚ.ΦΟΡΤΙΟ 125/160Α UC701
1 16,73
0120958 012-UC705
 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑ∆ΙΑΚΟΠ.ΦΟΡΤΙΟΥ 400Α UC705
1 26,15
0120959 012-UC725
 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΑΥΤ.ΙΣΧΥΟΣ 250ΑΟΡΙΖ.UC725
1 17,38
0120968 012-UC830
 1. ΤΕΤΡΑΠ.ΣΤΗΡΙΓΜΑΜΠΑΡΑΣ 250Α UC830
13 7,43
0120971 012-UC834
 1. ΣΚΕΠΑΣΜΑΠΡΟΣΤ.ΜΠΑΡΩΝ 250Α UC834
2 6,49
0120972 012-UC835
 1. ΣΤΗΡΙΓΜΑΓΙΑΚΑΛΥΜΜΑ 205/400Α
1 4,56
0120975 012-UC844
 1. ΜΠΑΡΑΧΑΛΚΟΥ 50Χ6 630Α  UC844
2 95,86
0120976 012-UC851
 1. ΒΙ∆ΕΣΓΙΑΜΠΑΡΕΣΜ6Χ10 UC851
50 0,25
0120977 012-UC853
 1. ΒΙ∆ΕΣΜ8Χ30 ΜΕΡΟ∆ΕΛΑ UC853
75 1,33
0120980 012-UC910
 1. ΚΑΝΑΛΙΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 500ΧΙΛ.UC910
5 1,99
0120984 012-UC933
 1. ΜΕΤΩΠΗΑ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 500Χ225 ΧΙΛ.UC933
1 9,26
0120985 012-UC951
 1. ΡΑΓΑ DΙΝΡΥΘΜΙΖ.ΥΨΟΥΣΠ500 UC951
2 9,90
0120989 012-UC969
 1. ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΙ∆ΕΣΜ5 UC969
40 0,59
0120990 012-UC971
 1. ΜΠΑΡΑΓΕΙΩΣΗΣ 12Χ6 ΧΙΛ 2000 UC971
4 11,45
0120995 012-UC986
 1. ΜΠΑΡΕΤΑΓΕΙΩΣΕΩΣΓΙΑ QU.IP55
1 9,13
0120998 012-UC990
 1. ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣΜ6 UC990
19 0,39
0121006 012-UM92X
 1. ΜΠΑΡΑΧΑΛΚΟΥ 20Χ2 160Α UΜ92Χ 2µ
1 29,68
0121009 012-UT22A ΡΑΓΑΠΙΝΑΚΟΣ 12 Θ. UΤ22Α 2 3,61
0121013 012-UZ00K1 ΒΑΣΗΠΛΑΣΤ. ΚΛΕΜΕΝΣΤΑΧ.ΣΥΝ∆. UΖ00Κ1 2 2,10
0121014 012-UZ01V1 QU. ΣΥΝ∆ΕΤ. Ο∆ΕΥΣΗΣ.ΚΑΛΩ∆.VΕGΑ 20Τ UΖ01V1 2 0,49
0121016 012-UZ25V2 QU. ΣΥΝ∆ΕΤΗΡ.Ο∆ΕΥΣΗΣΚΑΛΩ∆. ΜΙΚ. ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 20Τ. UZ 2                2 0,55
0121017 012-V536M ΠΙΝΑΚΑΣΕΞΩΤ. ΠΛΑΣΤ. V536Μ 1 23,06
0121522 012-VZ030 ΠΟΡΤΑ∆ΙΑΦ. ΠΙΝΑΚΑ VΖ030 ΓΙΑ VL24Z ΠΡΑΣ. 1 6,54
0121066 012-VZ053 ΠΟΡΤΑ∆ΙΑΦ. ΠΙΝΑΚΑ VΖ053 ΓΙΑ VΒ72U 1 14,71
0121067 012-VZ121 ΠΟΡΤΑΑ∆ΙΑΦΑΝΗΠΙΝ.VU12G 3 7,65
0121068 012-VZ122 ΠΟΡΤΑΑ∆ΙΑΦΑΝΗΠΙΝ.VΟLΤΑ 2ΣΕΙΡΩΝ VΖ122 1 9,54
0121069 012-VZ123 ΠΟΡΤΑΑ∆ΙΑΦΑΝΗ VΟLΤΑ  3 ΣΕΙΡΩΝ 4 11,69
0121070 012-VZ124N ΠΟΡΤΑΑ∆ΙΑΦΑΝΗΠΙΝ. VU48G,VU48Ε 3 13,93
0121072 012-VZ310 ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΜΕΚΛ. ΠΙΝΑΚΑ VΕGΑ VΖ310 3 4,78
0121583 012-VZ405N ΕΞΑΡΤΗΜΑΣΤΗΡ.ΣΕΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α VOLTA  VZ405N 2 8,86
0122182 012-VZ456N ΕΞΑΡΤΗΜΑΜΙΝΙΚΛΕΜΑΤΑΧ. ΣΥΝ∆ΕΣΗΣΡΑΓΑΣ VZ456N 1 3,21
0122183 012-VZ456P ΕΞΑΡΤΗΜΑΜΙΝΙΚΛΕΜΑΤΑΧ. ΣΥΝ∆ΕΣΗΣΡΑΓΑΣ VZ456P 2 3,21
0121074 012-VZ707 ΠΛΑΚΑΕΙΣ. ΚΑΝΑΛΙΠΙΝΑΚΑ VEGA VΖ707 8 0,95
0121555 012-VZ754 ΜΟΥΦΑΣΥΝΕΝΩΣ.ΠΙΝ. VE112N-VE318N  VZ754 1 3,12
0121075 012-WS000 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣΑΠΛΟΣ 2ΣΤΟΙΧ. WS000 SYSTO 1 2,51
0122412 012-WS010 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 2ΣΤΟΙΧ. ΜΕΣΑΙΟΣ  WS010  SYSTO 9 7,87
0121081 012-WS023 ΜΠΟΥΤΟΝΑΠΛΗΠΙΕΣΗ 1ΑΝ/1ΚΛ 2ΣΤ.+ΕΝ∆ΕΙΚΤ. WS023 SY 10 4,51
0121099 012-WS250 ΠΡΙΖΑΤV ΑΠΛΗ  WS250 SYSTO 9 2,68
0121103 012-WS256 ΠΡΙΖΑΤV-FΜ-SΑΤΑΠΛΗ WS256 SYSTO 10 9,42
0121107 012-WS401 ΠΛΑΙΣΙΟΙΑΠΛΟ 2ΣΤΟΙΧ. WS401 SYSTO 24 0,71
0121690 012-WS411 ΠΛΑΙΣΙΟ 6ΣΤΟΙΧ. ΟΡΙΖ. 80Χ194mm  WS411 SYSTO 1 2,16
0121109 012-WS451 ∆ΙΑΚΟΠΤΗ SYSTO ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣΑΠΛΗΜΕΝΥΧΙΑ 2 ΣΤΟ Ι 23 1,07
0121689 012-WS453 ∆ΙΑΚΟΠΤΗ SYSTO ΒΑΣΗΣΤΗΡΙΞΗΣ 6ΣΤΟΙΧ.ΒΙ∆ΩΤΗ WS453 1 2,16
0121718 012-WS683 ∆ΙΑΚΟΠΤΗ SYSTO ΚΟΥΤΙΕΞΩΤ. 3 ΘΕΣΕΩΝΛΕΥΚΟ  WS683 4 3,01
0121112 012-WS690 ΛΥΧΝΙΑΠΡΟΣΑΝ/ΣΜΟΥ 250V ΜΠΛΕ WS690 SYSTO 10 2,80